Pork Loin Shabu Shabu Pack

1 Pack (200 Gr)

Pork Loin Shabu Shabu Pack

SKU: 38024
Rp45.000,00Price