Pork Belly Slice Shabu Shabu Pack

1 Pack (200 Gr)

Pork Belly Slice Shabu Shabu Pack

SKU: 38022
Rp50.000,00Price